English version

Hanna Bolibok-Brągoszewska

Ukończyłam studia doktoranckie na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie.
Pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin.
Prowadzę badania z zakresu genomiki strukturalnej i zróżnicowania genetycznego żyta.

Zespół:

·       dr Anna Hawliczek-Strulak, postdoc

·       mgr Ewa Borzęcka, doktorantka

·       mgr Katarzyna Tofil, doktorantka

·       Adam Kral, licencjant

 

Projekty badawcze:

bieżące

Wpływ selekcji na genom rośliny uprawnej - identyfikacja i charakterystyka sekwencji, na które nakierowana była presja selekcyjna w trakcie udomowienia i hodowli żyta (Secale cereale L.). 2015-2020
Projekt NCN Sonata Bis 4

 

zakończone

Eksploracja regionów bogatych w geny u gatunku o dużym genomie (Secale cereale L.) z wykorzystaniem markerów DArT. 2012-2016  strona projektu
Projekt NCN Opus 2

Kompleksowa charakterystyka molekularna zróżnicowania genetycznego uprawnych i dzikich form w rodzaju Secale. 2010-2013
Projekt własny MNiSW

 

Propozycje tematów prac magisterskich/inżynierskich/licencjackich na lata 2016-2017:

E – praca eksperymentalna, B - praca bioinformatyczna

 

1.     Zastosowanie markerów DArT/DArTSeq do kotwiczenia klonów biblioteki BAC na mapie genetycznej żyta (B).

2.     Ocena przydatności markerów SRR opracowanych na podstawie sekwencjonowania transkryptomów do analiz zróżnicowania genetycznego u żyta (E)

3.     Molekularna ocena zróżnicowania genetycznego u form żyta pochodzących z różnych rejonów świata (E + B)

4.     Metoda GBS (genotyping by sequencing) w genomice strukturalnej żyta (E + B)

5.     Metoda GBS (genotyping by sequencing) w analizach zróżnicowania genetycznego żyta (E + B)

6.     Wykorzystanie biblioteki BAC linii wsobnej żyta L318 w genomice strukturalnej (E + B)

7.     Identyfikacja i wstępna charakterystyka markerów molekularnych potencjalnie związanych z udomowieniem żyta (B/B+E)

8.     Identyfikacja i wstępna charakterystyka markerów molekularnych z rejonów genomu żyta, na które nakierowana jest selekcja w programach hodowlanych (B/B+E)

 

Materiały dla studentów:

plik abc10

Publikacje:

Linki:

profil ResearchGate

profil Google Scholar

 

Kontakt:

Hanna Bolibok-Brągoszewska

Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159

Budynek 37, piętro II, wejście C, pokój 2/73

02-776 Warszawa

Tel: +48 22 5932179

Fax: +48 22 5932152

email: hanna_bolibok_bragoszewska@sggw.pl